Sochu, která je v současné době umístěná u kolínského kostela svatého Bartoloměje, chtějí restaurovat a navrátit na původní místo na náměstí v Plaňanech. Životnost sochy odhadli odborníci na tři až čtyři roky. Proto radní v Plaňanech požádali o dotaci na příští rok na transport sochy do restaurátorské dílny do Blinky. Odhadované náklady jsou půl milionu korun. Radní jsou rozhodnuti postupovat v krocích i několik let podle toku peněz. „Rádi bychom sochu vrátili do původní podoby, původně tam byli ještě tři andělíčci a balustráda, ale to by znamenalo navýšení potřebné částky na několik milionů,“ řekl starosta Martin Charvát.