Navštívili jsme Základní školu v Plaňanech, kde letos otevřeli dvě první třídy. V 1.A je třídní učitelkou Jana Malá a v 1. B Kateřina Santolíková.

V Základní škole v Olešce je třídní učitelkou Irena Kubová.