Problém průjezdnosti těžké automobilové dopravy městysem Plaňany by vyřešil plánovaný obchvat. Ten by měl začínat u vjezdu do kamenolomu a ústit za Plaňanami pod radimskou skládkou. Jedná se zhruba o délku jednoho kilometru. Tím by zmizela nákladní auta z Pražské ulice i náměstí. Tedy z míst, kudy dnes jezdí dvě třetiny aut směřujících na radimskou skládku.

Hluk obtěžuje

Hlučnost v těchto místech je nadlimitní. To potvrdila i hluková studie, kterou nechávala zpracovat Radim v loňském roce právě v Pražské ulici.
„Těžké náklaďáky tu skutečně strašně rachotí. V létě ještě navíc vířily prach, takže okna jsme mohli mýt pořád dokola,“ potvrdila jedna z obyvatelek této ulice. Obchvat jako úlevu vnímali všichni oslovení. „Hlavně aby to skutečně dopadlo,“ obává se starší muž.

„A to této oblasti ulevilo zprůjezdnění křižovatky Na Skřipči, protože nákladní doprava do kamenolomu Pražskou nejede,“ komentoval situaci starosta.
Obchvat jako veřejně prospěšná stavba je zakreslen v územním plánu městyse,“ uvedl starosta Martin Charvát.

Konkrétní kroky

Je zhotovena první studie, aby bylo zřejmé, po jakých pozemcích obchvat povede. „Čtvrtina budoucí komunikace od kamenolomu směrem k lesu bude na obecním pozemku. Zbývající tři čtvrtiny plánovaného obchvatu jsou však na soukromých pozemcích. Proto musíme nejdříve oslovit příslušné majitele a pozemky od nich vykoupit,“ vysvětlil Charvát.

Zastupitelstvo na svém úterním jednání odsouhlasilo, aby se zahájily kroky spojené s realizací projektu. „Můžeme zadat odhad a zahájit jednání o výkupu dotčených pozemků od devíti různých majitelů,“ vysvětlil starosta.

Co bude následovat? Pokud se podaří pozemky vykoupit, bude zadána projektová dokumentace a radnice podá žádost prostřednictvím externího zpracovatele na dotaci z Evropské unie. „Odhadovaný rozpočet na Malý obchvat Plaňan, jak ho nazýváme, je třicet milionů korun,“ uvedl starosta. „Chtěli bychom stihnout jarní termín podání žádosti na evropské peníze,“ dodal.

Aby svoji žádost plaňanští podložili objektivními podklady, rozhodli se zadat vypracování hlukové studie pro Fügnerovu ulici, kde se sjíždějí všechna auta směřující na radimskou skládku. To znamená ze tří směrů, od Cerhenic, z křižovatky Na Skřipči i ze silnice II/329.
„Bude nás to stát dvacet pět tisíc korun. Ale potřebujeme maximalizovat naše šance při získání peněz z unie,“ objasnil zástupce plaňanské radnice.