Důvod, proč se některé domácnosti nepřipojily, je nejasný. Finanční motivace to být nemůže. Poplatky za vyvážení septiků jsou vyšší než stočné. Soukromá firma si účtuje kolem 120korun za metr krychlový. „Město vyváží septiky těm domácnostem, které se nemohou připojit kvůli technickým problémům, celkově se jedná ošest rodinných domů. Těm účtujeme 57korun za metr krychlový,“ uvedl Martin Charvát.

Zastupitelé nechtějí jenom pasivně čekat, až se imajitel poslední nemovitosti postaví zodpovědně klikvidaci odpadních vod. Proto se radní rozhodli využít a vněkolika případech již využili možnost danou zákonem. Vydali nařízení na připojení těm, kde je to technickymožné.

Vlednu radní nechali zkontrolovat kamerovým systémem nemovitosti, aby zjistili, které jsou dosud nepřipojené či nesprávně připojené. Zastupitel Pavel Flieger, který na kamerové zkoušky dohlížel, potvrdil, že zhruba 30domů je ještě nepřipojeno či nesprávně připojeno. Na základě šetření starosta osloví zbývající majitele objektů a vyzve je knapojení a uzavření smlouvy. „Vpřípadě nesplnění této povinnosti musí majitel nemovitosti počítat se sankcemi ze strany městyse Plaňany,“ dodal Charvát. Vrámci přestupkového řízení může majitel porušující nařízení dostat až padesátitisícovou pokutu.