Občané městyse Plaňany již tři roky využívají nepopiratelných výhod, jež poskytuje kanalizační systém. Kanalizace byla pořízena za nemalé peníze, a to jak z dotačních prostředků, tak i z obecního rozpočtu, a jejím hlavním smyslem je její bezproblémové užívání. Drtivá většina vlastníků nemovitostí, jak z řad občanů, tak i osob podnikajících tuto změnu přivítali a své nemovitosti bezproblémově k veřejné kanalizaci připojili.

Je velmi zarážející, že nadále přetrvává nepochopitelné znečišťování Blineckého potoka. Představitelé městyse se domnívají, že tato závada je možná způsobená i nesprávným či vůbec chybějícím připojením. Tato situace je již neúnosná, a proto zastupitelé městyse Plaňany využili v uplynulém roce svého práva v přenesené působnosti dle § 3 odst. 8 zákona č.274/2001 Sb., a byla vydána adresná rozhodnutí o připojení ke kanalizaci.

Někteří vlastníci nemovitostí ani tato vydaná rozhodnutí neakceptovali a v nařízeném termínu se nepřipojili. Vzhledem k tomu, že zmíněná rozhodnutí jsou pravomocná, je možné tuto povinnost vymáhat a také, což je závažnější, též sankcionovat. „Nechceme nikoho touto cestou strašit, ale každý, kdo má alespoň právní cítění, postupy vymáhání práva potvrdí,“ řekl Martin Charvát, starosta Plaňan.

Ten také upozornil na podstatný a zároveň nelehký úkol zastupitelů pro tento rok. „S počívá v prověření, zda jsou všechna napojení na kanalizační řad provedena v souladu se zákonem. To znamená, že bude prověřeno napojení objektů na kanalizační řad podle předpisů, to je ,,napřímo“, a nikoliv přepadem ze septiku či jímky,“ vysvětlil.

Kontrola bude provedena v předem vytipovaných objektech – rodinných domcích i v provozovnách, které jsou v podezření, že nelikvidují své odpadní vody v souladu se zákonnými předpisy a podílejí se na stálém znečišťování vodních zdrojů.

Kontroly budou probíhat od měsíce května 2009 za účasti jmenovaných zastupitelů městyse, zástupců firmy VODOS Kolín - provozovatele kanalizace, a zástupce příslušného stavebního úřadu a budou provedeny v souladu se zákonnými předpisy.

Poděkování patří všem vlastníkům nemovitostí, kteří využívají plaňanskou kanalizaci, na kterou se připojili podle stanovených zásad. Bohužel na některé, zvláště nečinné vlastníky nemovitostí doplácí všichni, protože na odstranění závad musí zastupitelstvo vynakládat určité finanční prostředky, které potom chybí v jiných kapitolách rozpočtu. Nezodpovědnost některých vlastníků také negativně ovlivňuje životní prostředí, a to je podle starosty další námět k jednání.