Třicítka rodinných domků vPlaňanech dělá vrásky radním. Důvod? Jejich majitelé se nepřipojili na místní kanalizační síť, do které městys investoval nemalou částku a která je napojena na čistírnu odpadníchvod.

Starosta Plaňan Martin Charvát upozorňuje, že nepřipojené domácnosti odčerpávají peníze ze společného rozpočtu: „Budeme-li jednoduše počítat, znamená to na jednu nemovitost vprůměru čtyři obyvatele a náklady na likvidaci odpadních vod za jednoho obyvatele činí 900korun za rok. Ato vsoučtu přináší částku 108tisíc korun. Přestože bereme tuto částku jako orientační, vcelkovém hospodaření sodpadními vodami pak chybí.“

Důsledkem toho je stále ztrátový provoz kanalizace a čistírny odpadních vod. Ato ipřes to, že se proti loňskému roku situace výrazně zlepšila. Přispěli ktomu všichni majitelé nemovitostí, kteří pochopili, že připojením na společnou kanalizaci prospějíobci iživotnímu prostředí.

Proč někteří obyvatelé Plaňan tvrdošíjně lpí na vlastním septiku? Jako pravděpodobná se nezdá ani možnost ušetřených peněz zrodinného rozpočtu. Každá zpřipojených domácností zaplatí částku 29korun za kubík odpadních vod. Tuto částku spočítal Vodos, provozovatel plaňanské kanalizační sítě, pro letošní rok na základě provozních nákladů. Zastupitelstvo bude tuto částku schvalovat na svém nejbližším zasedání. Ceny za vývoz septiků jsou nepoměrně vyšší. Ato nemluvíme ostarostech navíc.