Vybudovat obchvat nebylo nijak jednoduchou záležitostí. „Stavba byla komplikovaná tím, že s ohledem na vzácné archeologické nálezy museli stavaři postup prací úzce koordinovat s archeology. Věděli jsme, že jde o místo s velmi dlouhou historií. Podařilo se zachovat archeologicky významné naleziště a zároveň dokončit bez větších problémů výstavbu obchvatu,“ zdůraznila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Pro obyvatele Plaňan to znamená úlevu v tom směru, že by se městysu měla zcela vyhnout nákladní doprava. Na zákaz průjezdu pro náklaďáky už upozorňuje cedule, poznamenal plaňanský starosta Martin Charvát. „Plaňany jsou označené značkou, která zakazuje vjezd nákladním vozidlům, vyjma dopravní obsluhy. Obrátíme se na odbor dopravy Policie ČR, aby kontrolovala, zda řidiči nákladních vozidel toto dopravní označení respektují,“ řekl starosta Martin Charvát.

Cesta k obchvatu byla ale poměrně dlouhá. První úvahy sahají až do devadesátých let, kdy se záměr objevil poprvé v územním plánu. „S výkupem pozemků jsme začali v roce 2006, poté jsme projektovali a požádali sami o dotaci. Tu se ale nepovedlo získat,“ zavzpomínal Martin Charvát.

To však není ale poslední investice, která by se měla v Plaňanech kolem dopravy odehrát. Ještě letos chce vedení městysu opravit silnici v Pražské ulici, a sice v úseku od náměstí až na křižovatku na Cerhenice. „Kolem školy a kostelu je komunikace v dezolátním stavu,“ podotkl. Druhá oprava se týká silnice od radimské křižovatky směrem na Radim. „Tam by mělo dojít k opravě povrchu a chtěli bychom to zkoordinovat tak, abychom tam za naše prostředky vybudovali chodníky, vodovodní řady a rekonstruovali kanalizaci,“ odhalil plaňanské plány starosta.

Budování obchvatu – silnice s číslem II/329 – se odehrálo na dvě etapy. První fáze řešila samotný obchvat, který propojil stávající silnici II 329 ve směru na Radim s bývalou silnicí I/38. „Ve druhé etapě se v zásadě rekonstruovala původní komunikace, která původně sloužila jako místní. Po úpravách a zlepšení parametrů vznikla silnice druhé třídy číslo II/329, která rovněž odkloní nákladní dopravu z centra obce,“ řekla Helena Frintová, mluvčí krajského úřadu Středočeského kraje.

Archeologové spolupracovali se stavaři již od zahájení budování obchvatu. Už v rámci přípravných prací nalezli významné archeologické naleziště. „ Dlouhá historie osídlení katastru Plaňan je známá díky nálezům již od konce 19. století. Na mírně zvlněném poli bylo prozkoumáno více než padesát zahloubených archeologických objektů z převážně mladší až pozdní doby bronzové, tedy 1300 - 1050 př. n. l. Z původního sídliště se podařilo prozkoumat zejména zásobní a odpadní jámy,“ řekla Helena Frintová.

Svého objevení se dočkalo sedm kostrových hrobů z pozdní doby kamenné až starší doby bronzové. V hrobech nalezli archeologové milodary v podobě keramických nádob. Jinde se dochovala tzv. mocná kulturní vrstva z pozdní doby bronzové. „Již podle prozkoumaných více než 200 objektů můžeme usuzovat na tehdejší výjimečnost této lokality. Zkoumány byly zásobní a odpadní jámy, pozůstatky zahloubených obydlí i konstrukcí z kůlů. I v tomto případě množství objektů obsahovalo velké keramické zásobnice, někdy i lidské ostatky,“ dodala Helena Frintová.