Městys už má hotovou projektovou dokumentaci, pozemky jsou vykoupené, stavební povolení jsou vydaná, 
s krajem je uzavřená smlouva o spolupráci, akce je zařazená v zásobníku projektů. Podtrženo, sečteno – připravené je vše, chybí „jen" peníze. Podle aktuálních informací kraj nyní očekává dotační výzvu, reálnější je druhá polovina letošního roku.

Snahou Plaňan je odklonit dopravu z komunikace II. třídy, která jde přes náměstí a je vlastně spojnicí mezi I/12 a (přes Radim a Pečky) hradeckou dálnicí. Tato silnice je hodně vytížená i nákladní dopravou mířící například do kamenolomu a na do skládku Radimi. Městys si nechal zpracovat vysokou školou dopravní celou studii s výhledem do roku 2020, měření na místě dělaly i školní děti v hodině matematiky. Oběma vyšel výsledek vlastně totožný – vysoké zatížení dopravou.

„Pečky by potřebovaly dokončit zbytek obchvatu, Radim by potřebovala obchvat a my. Tím pádem by tato silnice neprocházela ani jednou obcí," shrnul starosta Charvát.

Na obchvat by se mělo najíždět na stávající křižovatce Na Skřipči, tj. nad nádražím, za přejezdem by se odbočilo doleva, dál po okraji Plaňan a pod radimskou skládkou by se nová komunikace napojila na silnici II. třídy.

„Věřím, že obchvat jednou bude," nevzdává se rozhodně starosta Charvát. Ve snaze zbavit se nákladní dopravy by v jedné části Plaňan šlo přidat zákaz vjezdu nákladních aut, ale tím pádem by se všechna tato doprava nahrnula na náměstí, kam chodí děti na autobus apod. Takže obchvat stále zůstává jako jediné rozumné řešení.