Úvodního slova a první vzpomínky na Mistra Jana Husa, který byl 6. července 1415 upálený v Kostnici, se ujala právě farářka Michaela Gajdáčková. Poté komorní pěvecký sbor Piccolo coro ed organo začal hudební část programu vlasteneckou skladbou, oblíbenou Masarykovou písní, Ach synku, synku. 

Pak se postupně ujali slova žáci plaňanské základní školy. Tři dívky a tři chlapci postupně četli slova Mistra Jana Husa. Některé úryvky se věnovali jeho pobytu v Kostnici, jiné vzpomínaly na Jana Husa jako na univerzitního mistra i rektora Karlovy univerzity a samozřejmě ho tyto úryvky představovaly také jako kněze. Jejich čtení vždy střídala právě hudba sboru Piccolo coro ed organo.
Na závěr se mluveného slova ještě jednou ujala farářka a pěvecký sbor předvedl v několika sériích skladby různých žánrů. Kromě českých písní došlo také na zahraniční skladby. 

Úplným závěrem pak Michaela Gajdáčková pozvala všechny přítomné na divadelní představení Mnoho povyku pro nic. To pro plaňanské publikum zahraje divadelní soubor Mrsťa Prsťa v pátek od 20.00 hodin. V neděli se pak od 17.00 hodin na faře představí komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica v rámci Podlipanské kulturní slavnosti.

Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic. Rok jeho narození se datuje kolem roku 1370. Vystudoval Karlovu univerzitu, kde se později stal univerzitním mistrem a poté také děkanem a rektorem. Jako univerzitní mistr byl vysvěcený na kněze a kázal v Betlémské kapli. Ve svých kázáních vyzýval k následování Bible. Po tom, co byl císařem Zikmundem vyzvaný, aby se omluvil za kacířství odjel do Kostnice, kde byl 6. července 1415 upálený.