Tématem setkání bylo uctění památky předků, a to nejen těch prastarých, ale i těch nedávných. „Abychom svět germánských Markomanů přiblížili i dětem, již tradičně jsme připravili dopolední program pro místní školu. Děti se s námi dostaly zpět do minulosti a vyzkoušely si, jak se v té době žilo na místech, která jsou jim důvěrně známá“, řekla k dopolednímu dění na Pičhoře archeoložka a lektorka

Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Veronika Mikešová. Obdobný program byl připravený také na podvečer, kdy mohli přijít i ostatní zájemci o historii. Archeologové v dobovém oblečení vyšli z návsi směrem na Pičhoru společně s návštěvníky akce. U žárového pohřebiště se všichni zastavili, aby si připomněli zajímavou historii místa, které je spojováno s Marobudovou říší.

Následoval tanec slečen v dobových šatech a souboje mužů. Potom už mohl každý položit květiny a jiné obětní dary. Ženy z vesnice přinesly kvítí ze zahrádky, spousta dětí k uctění památky předků přinesla luční kvítí.

Ačkoli byla historická akce velice zajímavá, sešlo se letos mnohem méně zájemců než v minulém roce. Mnozí spekulovali, že hlavní příčinnou o něco slabší účasti je horké počasí, které místní lákalo spíše k vodě než na rozpálenou louku.

Podobné akce se na Pičhoře, kde je od roku 2014 zbudovaná Stezka Markomanů, konají pravidelně na konci jara. Lidé se mohou dozvědět něco o životě, řemeslech i kultuře svých dávných předků.
Stejně jako v minulých letech i tentokrát byla na návrší připravené posezení s občerstvením. Někteří tu tak strávili příjemný večer i po skončení hlavního programu.