„Vzpomíná se na to hezky, člověk je rád, že se toho dočkal. Vzpomínám si na to nadšení, když socialistický režim konečně padl," říká Petr Jungr, který tehdy pracoval u Potravin Kolín jako prodavač a řezník, byl členem České strany socialistické.

„Strana byla v opozici už před listopadem, jen se čekalo, až něco konečně padne. Ve straně byly zdravé názory už v té době," vzpomíná.

„Změna režimu byla nutná, režim už dál nemohl fungovat, to už bylo neudržitelné," dodává. Vybavuje si vzpomínky na generální stávku, na obavy, jestli se do toho nevloží armáda. „Nebo to zase nezvrátí Rusové jako v roce 1968," dodává.

Kdyby byl listopad 1989 znovu, určitě by do toho zase šel. „A byl by nějaký listopad zapotřebí, jak to tu teď vypadá. Položili jsme základy něčeho, ale teď to bohužel moc nefunguje. Podle mě je potřeba vyměnit celou generaci politiků, kteří nastoupili po roce 1989 a jsou tam dodneška. Někteří šli rovnou do politiky a předtím nikdy nepracovali, takže nemají zkušenosti a jsou úplně odtržení od reality," soudí Petr Jungr.