PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Projednání řešení revitalizace vodního toku Výrovka pro Plán společných zařízení KoPÚ Pečky

4. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě

5. Probíhající investiční akce ve městě

6. Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách

7. Zápis z jednání Finančního výboru

8. Závěrečný účet města 2023

9. Účetní závěrka města sestavená k 31.12.2023

10. Plnění rozpočtu k 30.4.2024

11. Informace o sloučení příspěvkové organizace Základní škola Pečky, Tř. Jana Švermy 540

12. Vklad do fondů obnovy vodovodů a kanalizací

13. Úprava zřizovací listiny - Pečovatelská služba města Pečky

14. Rozpočtové opatření č. 7/2024

15. Inflační doložka "Rekonstrukce kabin AFK Pečky"

16. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s VPK Suchý Development s.r.o.

17. Strategický plán rozvoje města Pečky 2016 - 2026

18. Kontrola plnění usnesení

19. Diskuse, dotazy a připomínky občanů, závěr

20. Různé, úkoly vyplývající z jednání zastupitelstva města

Toto zasedání je otevřené veřejnosti a srdečně vás zveme, abyste se zúčastnili a byli tak přímo u dění ve městě.

Jednání můžete sledovat také online ZDE