Široká silnice sice již osmnáct let obkružuje jižní část města, jenže pak se zase doprava stočí přímo do centra. Takto to v Pečkách funguje už celou věčnost, ke spokojenosti obyvatel ale rozhodně ne. Také starosta města Milan Urban už si neudržitelnost takového trvání uvědomuje a je ze situace nešťastný. Připouští, že neúnosné je to zejména z toho důvodu, že hlavní dopravní tah vede přímo kolem základní školy, v blízkosti mateřské školy, kolem vzdělávacího centra i kulturního centra. Tedy zasahuje všechna frekventovaná místa. "Je to šílené a i učitelé si stěžují, že když v létě otevřou okno, nemůžou kvůli hluku ani probírat látku," přiznává Milan Urban.

Navíc sám podotýká, že už je nutné Třídu Jana Švermy, která je tímto provozem zatížená, opravit. "S krajem se nám podařilo uzavřít dohodu a v současné době se zpracovává projektová dokumentace. Je podaná žádost o stavební povolení a celý průtah Peček chceme ve spolupráci se Středočeským krajem rekonstruovat," odkrývá jeden z důležitých investičních záměrů. Povrch silnice by se měl ze žulových dlažebních kamenů změnit na asfalt, což samo o sobě může snížit hlučnost, zároveň je to i jednou z podmínek přidělení dotace. Ale i proti tomu někteří občané brojí, protože podle jejich názoru taková úprava není dostatečně estetickým řešením a do centra města se nehodí.

Pokud jde o obchvat samotný, pak starosta města přiznává, že je vše zatím ve stejném stádiu, i když i v tomto ohledu budou na pořadu dne další jednání. "Projektová dokumentace pro obchvat byla zpracovaná, ale realizaci zbrzdil výkup pozemků, jelikož někteří vlastníci půdu pod budoucím obchvatem nakonec odmítli odprodat. Milan Urban navíc upřesňuje, že se jednalo o jiný systém realizace. "Byl to zpočátku krajský projekt, jenže pak se kompetence ve výstavbě rozdělily a tím došlo ke zdržení," vysvětluje. A až na to se posléze navázaly problémy s výkupem pozemků.

Podle Středočeského kraje pak prý situaci komplikuje i cyklostezka, kterou město koncem roku 2007 vybudovalo v jiném místě, než se původně uvažovalo. Tento zásah má údajně zásadní vliv na křížení stezky s uvažovaným záměrem stavby. Takové křížení by bylo přitom v souvislosti s obchvatovou komunikací nevhodné a problematické. Tento argument ale město odmítá a tvrdí, že pokud by cyklostezka projektu vadila, pak provedou úpravy na vlastní náklady.