Na počátku všechny přítomné přivítal starosta města Milan Urban. Pak se ujal slova kardinál Miloslav Vlk. Zasedání předcházela mše v kostele Sv. Václava za účasti kardinála Miloslava Vlka. Před samotným předáváním recitovali žáci třetích tříd z Peček. Na konci zahrál ZUŠ Band.

 Čestné občanství získalo celkem sedmnáct pro Pečky významných osob. Oceněni byli Josef Dlabač a a Ladislav Kopejtko, MUDr. Čestmír Falta, kteří byli účastníky II. odboje. První dva jmenovaní se navíc zúčastnili akce „odmlčení vysílače" v Liblicích v kritických dnech okupace. 

Čestné občanství získal například také akademický malíř Vladimír Renčín. Ten se narodil v Pečkách, v roce 1947 se však s rodiči přestěhoval do Hradce Králové. Vladimír Renčín byl v roce 2013 vyznamenaný státním vyznamenáním. Na předávání se vzhledem k nemoci nedostavil.

Nositelé Ceny města Pečky

Miloslav Mašín
František Svoboda
Bohumil Šiler

Noví čestní občané města Pečky Josef Dlabač

MUDr. Čestmír Falta
Jaroslav Jakoubek
Pavel Kladivo
Ladislav Kopejtko
Vladimír Kožnar
Miroslav Líbal
JUDr. Antonín Munzi
Jaroslav Müller
MUDr. Alois Pospíšil
Jiří Prejsek
ak. mal. Vladimír Renčín
MUDr. Jaroslav Řehák
Marie Skořepová
Josef Šebesta
PhDr. Miloslav Vlk
Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.