Pozornosti neuniknou ani zajímavé artefakty, které zachycují naši současnost. Jako příloha ke kronice za loňský rok bude například autentická rouška z března.

„Pro zápis do kroniky mohou být zajímavé také místní a rodinné recepty, nové místní názvy či pomístní termíny, lokální anekdoty, městské mýty apod. Kdo by měl chuť, může se zapojit třeba ve sledování meteorologických jevů, sportovních a zájmových aktivit apod. Časem se chystá také ukázka starších kronik nebo beseda o novodobých dějinách města.

Kontakt pro zasílání a komunikaci s kronikářem je kronika@pecky.cz. Vedení města současně poděkovalo Janu Karbusovi za dosavadní kronikářskou práci.