„Často se opakující stížnosti občanů na nepovolené průjezdy nákladní automobilové dopravy, nedodržování nejvyšší povolené rychlosti, nesprávné parkování, ale také například černé skládky, rušení nočního klidu nebo potřebné odchyty psů, nás vedly ke snaze o obnovení městské policie,“ popsala místostarostka Iveta Minaříková.

Samozřejmě rozjezd činnosti městské policie, ke kterému by mělo dojít co nejdříve, bude postupný. „Z počátku počítáme s počtem dvou strážníků, kteří budou disponovat vybavením běžným pro práci městské policie,“ předeslala místostarostka. Městská policie bude mít osobní automobil, vybavení pro odchyt psů a podobně. „Budeme zvažovat i radar pro měření rychlosti,“ podotkla Iveta Minaříková. Městská policie bude podle jejích slov sídlit v městském objektu blízko radnice, který je nedávno zrekonstruovaný.

Že jsou městští strážníci k užitku všude, si dobře uvědomují i v Pečkách, a tak si strážníky do budoucna nechtějí nechat jen pro sebe. „Již jsme zahájili diskuzi s některými obcemi v rámci Dobrovolného svazku obcí na Pečecku o případném uzavření veřejnoprávní smlouvy na konkrétní úkony, které by pro ně naše městská policie vykonávala,“ uvedla místostarostka Peček.

Podobné výpomoci v sousedství jsou v regionu celkem běžné, například kolínské městské policie v nedalekých Červených Pečkách či úvalské městské policie ve Škvorci. Vždy se jedná o určitý počet hodin týdně, nejčastěji za účelem měření rychlosti na nejrizikovějších místech obcí a dohled nad dodržováním veřejného pořádku.

Pro menší obce je zřízení obecní policie z finančního hlediska prakticky nemožné, a tak nezřídka rády využijí výpomoci z nejbližšího města. Svého času fungoval městský strážník například ve Velkém Oseku, leč opravdu v počtu jeden, což nebylo úplně efektivní, když se jaksi neměl s kým střídat ve službě. I v Oseku postupně městská policie zanikla.