„Rádi bychom našim občanům ukázali, že každý nápad se počítá, každý názor má svou hodnotu. Že jsme připraveni je nejen zvážit, ale i vyslyšet. Chceme, aby se celé město společně podílelo na zlepšování veřejného prostoru, neboť se v něm všichni pohybujeme. Staří, mladí i děti. A každá generace má co říct a čím přispět," řekla na úvod místostarostka Blanka Kozáková.

„Každá má své nápady i potřeby, na které je třeba brát ohled. Věříme, že žádné město není lepší než jeho občané, a proto jsme připraveni naslouchat a společně vybrat taková zlepšení pro naše město, jejichž potřeba je reálná a aktuální, a zároveň jsou prioritami většiny obyvatel. Taková investice do veřejného prostoru nám dává smysl,” uvedla Blanka Kozáková.

Návrhy na zlepšení veřejného prostoru se mohou podávat, ať již skrze elektronický či tištěný formulář do úterý 30. dubna. Podat návrh, popřípadě návrhy, může kdokoliv starší patnácti let s bydlištěm v Pečkách a jakákoliv instituce, spolek, svaz či klub se sídlem nebo provozovnou v Pečkách. Jak správně návrh podat, se dozvíte na webové stránce projektu.

Poté se sejde komise ustanovená vedením města Pečky, projde zaslané návrhy, případně vyzve navrhova­tele k doplnění, opravě nebo upřesnění návrhu a schválí návrhy, které budou realizovatelné.

Od 15. do 31. května může každý na webové stránce projektu Lepší Pečky podpořit svým hlasem nápady, které dávají největší smysl a přinesou do města zlepšení.