Tématem je, jak vypadá občanské vzdělávání v praxi a co všechno děti dokáží, když k tomu dostanou příležitost. Zvaní jsou všichni, koho problematika zajímá: koordinátoři, vedení školy, ale i členové parlamentu.

Organizátoři nabízejí seminář pro koordinátory takových parlamentů, ukázku práce, možnost pochlubit se výsledky své práce, ale i třeba vzájemnou výměnu zkušeností. Jsou pozvaní všichni, kteří mají zájem rozvíjet demokratický život na škole. Je však nutné se zaregistrovat dopředu na e-mail, a to do čtvrtka 7. listopadu.

Konferenci pořádá Konzultační centrum pro žákovské parlamenty při ZŠ Pečky ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení.