„V současné chvíli čekáme hlavně na dendrologický posudek,“ vysvětlil Milan Paluska. Podle jeho slov je důležité hlavně v parku nahradit vykácené stromy za jiné. Zdůraznil také, že v projektu se určitě odrazí přání občanů nekácet stromy na úkor parkovací plochy.

Osobně si místostarosta města, který bydlí nedaleko parku a denně jím prochází, myslí, že předložená studie je velká vize za hodně peněz. „Jde hlavně o to, aby byli nahrazené vykácené stromy a lidé mohli park denně užívat,“ připomněl.

Podle jeho slov bude revitalizace parku ještě během na dlouhou trať. Poté, co se k první verzi vyjádří zastupitelé, bude tato verze podle připomínek upravena.

Vedení města počítá také s tím, že k připomínkování studie bude přizvaná také veřejnost. Ta se k parku již vyjádřila na veřejném zasedání a také sepsáním petice, která si nepřeje další kácení stromů v parku.

„Za občany města doufám, že dojde hlavně k vysázení nových stromů náhradou za vykácené,“ řekla Lenka Třísková. Podle jejích slov z neoficiálních zdrojů ví, že za posledních devět měsíců šlo o 60 dřevin a zatím nebyla vysázená žádná náhrada.

„Těší mě, že se zvedl zájem veřejnosti o připravované změny pečeckého parku,“ řekl Michal Müller, který je prý rozhodně proti budování parkovací plochy v městském parku.

Petice

Občané sepsali petici, kterou chtějí vyjádřit svůj nesouhlas s kácením stromů a parkovištěm na úkor zeleně. Petice je k dispozici v lékárně na náměstí a v obchodě s pečivem U Žaludů. Zatím svůj názor vyjádřilo přes 200 obyvatel.

Lidé podepsaní pod peticí žádají o upřednostnění veřejného zájmu zejména ze tří důvodů, které v petici také uvádějí. Jde o fakt, že Pečky neobklopují žádné lesy a lesopark je jedinou větší zelenou plochou v okolí. Dále odkazují na to, že jde o oázu klidu, kde si hrají děti a obyvatelé si park vybírají jako cíl svých vycházek a v neposlední řadě poukazují na fakt, že parkoviště lze vybudovat v proluce u lékárny.