Z patnácti nápadů obyvatelé v Pečkách vybrali osvětlení viaduktu s úpravou cesty v okolí (380 hlasů) a projektovou studii na rekonstrukci klubovny mladých hasičů ve Velkých Chvalovicích (343 hlasů). První projekt navrhla Lenka Švejk Plačková, druhý Václav Drška.

Osvětlení viaduktu, tedy podjezdu/podchodu pod tratí v parku, a úprava rozbité cesty poslouží všem obyvatelům, kteří podchod hojně využívají.

Snahou druhého vítězného projektu je využít bývalou hasičskou zbrojnici, ve které dnes nic není, a soustředit do ní klubovnu mladých hasičů a další zájmové kroužky pro děti. Velké Chvalovice nemají jiné prostory, kde by se mohly kroužky provozovat. Prvním krokem je vytvořit projektovou studii k rekonstrukci.

V Brodě hlasovalo o čtvrtinu více lidí než loni

V Českém Brodě se letos sešlo v rámci participativního rozpočtu Broďáci Brodu celkem 17 námětů. Hlasovalo téměř 1100 lidí. Vítězným návrhem se stal s 543 hlasy Psí park Evy Zhřívalové. Oplocený parčík s herními prvky pro psy bude vybudován za novu školní jídelnou s vchodem z Žižkovy ulice. Psí park se o hlasy veřejnosti ucházel už vloni a skončil až na desátém místě. Letos vyhrál. „To je krása! Je to skvělé! Jsem ráda, že mohu něco ve městě ovlivnit,“ komentovala své vítězství autorka.

Druhým projektem je oživení dětského hřiště u radnice. Pro návrh Andrey Hradecké hlasovalo 330 hlasujících. Stávají hřiště vedle radnice na Husově náměstí bude doplněno o nové pískoviště, odpadkový koš a lavičky.

Jen o 20 hlasů méně dostal návrh týkající se dalšího dětského hřiště. Alexandra Kecová také už vloni návrh podávala, neuspěla s ním, ale zkusila to znovu a vyšlo to na bronzovou příčku. Cílem projektu bylo osazení herních prvků pro školní děti v parčíku v Hálově zahradě. Jen součet nákladů všech tří vítězných návrhů přesahuje částku 600 tisíc, která je na participativní rozpočet vyčleněná.

V pravidlech participativního rozpočtu stojí, že pokud prostředky nebudou dostačovat na uskutečnění následujícího návrhu v žebříčku, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh s omezeným rozpočtem. Město se už s autorkou dohodlo, že ze čtyř plánovaných herních prvků se pořídí tři.