„Třetí etapa spočívající v restaurování podstavce a trnože pomníku nebyla předmětem dotace a bude realizována až v následujících letech,“ vysvětlil starosta Jakub Nekolný. Pomník Prokopa Holého je podle jeho slov velmi významnou kulturní památkou pro město. Včasné a odborné restaurování je jedinou vhodnou cestou k zachování tohoto významného secesního díla i do budoucna.

Pomník z hořického pískovce tvořící jednu z dominant Husova náměstí před budovou radnice měří v nejdelší části sedm metrů plus zelená plocha okolo. Slavnostně odhalen byl v roce 1910. A podle všeho se na něm dělaly poslední úpravy v roce 1963, kdy došlo ke zlacení písma.

Nyní pomník vykazuje značné zvětrávání kamene, takže kamenná hmota už nemá soudržnost. Navíc kámen je na mnoha místech zčernalý od sazí a prachu, část je znečištěná také mědí, jak odkapává voda z kovových prvků.

V podstavci pomníku jsou uloženy schránky s prstí z vítězných bojišť českých legionářů za 1. světové války a prsti s hlínou z koncentračních táborů a z bojiště na Dukle.