„Naposledy byla částečné opravy památníku provedena Miloslavem Smrkovským z Kutné Hory v roce 1969,“ uvedl starosta Křečhoře Lubomír Šálek. Podle jeho slov dnes památka potřebuje opravdu zdiva, zejména spárování má značné nedostatky. Velká socha orlice na vrcholu pilonu není dobře usazená, kotevní třmen je uvolněný.

Náklady na restaurování pomníku jsou v této chvíli odhadnuté na osm milionů a rozplánované na tři roky. „Nejprve se musí všechno sundat, pak opravit kotvu, vyčistit kámen, všechno přespárvat, následně pak znovu osadit reliéfy,“ popisuje starosta obce, která okolí památníku pravidelně udržuje, pro krásný výhled do okolí je místem častých vycházek a výletů.

Milionové výdaje na opravu památníku z hořického pískovce jsou samozřejmě na rozpočet obec s pěti sty obyvateli dost velké sousto. Pomoci by měla dotace, konkrétně z Norských fondů, do pomoci se zapojuje i město Kolín, konec konců, historie slavný střet vojsk nazvala Bitvou u Kolína.

Podle slov starosty Michaela Kašpara Kolín na přípravě rekonstrukce památníku pracuje už delší dobu, zejména odbor dotací. „Na městské radě jsme schválili uzavření partnerství mezi městem Kolín a obcí Křečhoř za účelem projektu revitalizace památníku,“ uvedl starosta.

Není to jen formální akt, mělo by to pomoci i v rámci žádosti o dotaci. Tu už Křečhoř podala. V druhé polovině roku by měl být znám výsledek. Pokud dotace vyjde, mohly by práce začít koncem tohoto nebo začátkem příštího roku. Je hotový projekt i restaurátorský záměr. Dotace by pokryla až 90 procent nákladů. „Jsme připraveni přispět na dofinancování, každoročně přispíváme i na pořádání připomínky výročí Bitvy u Kolína,“ shrnul Michael Kašpar.

Vzpomínkové akce u památníku, kde nechybí ani vojenské ležení, jsou vždy hojně navštěvované. Pravidelně se jedná o rozsáhlejší akci nejen na Křečhoři, ale i v okolních obcích, například v Lošanech, Radovesnicích, Svojšicích, Plaňanech či v Nové Vsi a u pomníku na Bedřichově.

Existuje i cyklistická trasa s názvem Krajem Bitvy u Kolína. Měří přibližně 35 kilometrů a zahrnuje okruh Kolín, Polepy, Červené Pečky, Ratboř, Zibohlavy, Radovesnice I., Křečhoř, Vítězov a Nová Ves. Kdo by měl zájem o turistickou známku památníku (číslo 1628), může ji získat na Obecním úřadě v Křečhoři, v tamní prodejně smíšeného zboží nebo v hostinci.