V této souvislosti je tedy vhodné si připomenout několik zásadních rad z oblastí požární ochrany. Ladislav Holomčík, tiskový mluvčí středočeských hasičů upozorňuje, že při rozdělávání ohně kdekoli v přírodě by se neměli v žádném případě používat vysoce hořlavé látky jako je líh nebo benzín. „V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno rozšířeným nešvarem, kdy poté, co se účastníkům oslav zdá oheň příliš malý, použijí k lepšímu rozhoření neposlušného plamene tyto nebezpečné kapalné látky," připomněl tiskový mluvčí. 

Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je podle něj použití tzv. PePo – což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají výbušné páry.

Přemýšlejte, kam ohniště umístit 

Při přípravách ohniště je podle Ladislava Holomčíka také nutné si předem rozmyslet umístění ohniště. „Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů – ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr, zbaveným jakýchkoliv hořlavin ," vysvětlil Ladislav Holomčík. Podle jeho slov je také důležité mít ohniště minimálně 50 metrů vzdálené od kraje lesních porostů. 

V případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry může dojít k zapálení střechy. ¨

Důležité je při výběru místa brát ohled také na aktuální povětrnostní podmínky. Lidé, kteří ohniště zakládají, musí vše zabezpečit tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

Oheň musíte ohlásit hasičům

„Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou lidé povinni předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat," upozornil Ladislav Holomčík na další povinnost. Místo pálení by totiž mělo být zabezpečené dostatečným množstvím hasebních látek a příjezdové vesty k místu pálení musí být průjezdné.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje internetovou službu pro veřejnost. Pálení totiž lze evidovat pomocí internetového formuláře. 

Hlásit tu lze nejen pálení ohňů o filipojakubské noci, ale v kteroukoli roční dobu. Služby mohou využít také lidé, kteří provádějí jednorázové spalování biologického odpadu. Tedy v současné době může jít o spalování větví z průklestu ovocných stromů. To však jen tehdy, kdy toto pálení nezakazuje místní úprava. 

A jak oheň na internetu nahlásíte? „Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje – www.hzskladno.cz si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku," vysvětlil Ladislav Holomčík. Podle jeho slov tuto tabulku odešlete a tím jste zaregistrovali vaše pálení do programu ohlášení a zároveň splnili svou ohlašovací povinnost.
Ladislav Holomčík upozorňuje, že v případě zanedbání této povinnosti hrozí nemalé sankce a pokuty. Ty podle jeho slov mohou dosáhnout až výše 500 tisíc korun.

Dohled dospělého je velice důležitý 

Nezapomeňte také na to, že při pálení ohňů by na místě měla být vždy jedna dospělá osoba. A pozor! Podle Ladislava Holomčíka mohou být postiženi pokutou také rodiče, kteří z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi nebo osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání. 

Důležité je také vědět, že oheň nelze nechat ani na okamžik bez dozoru. „Opustit ohniště můžete až po jeho úplném vyhasnutí, či důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou," řekl tiskový mluvčí středočeských hasičů.
Hasiči podle jeho slov musejí každý rok dohašovat mnoho ohnišť, která byla po veselici ponechána bez dozoru svému osudu. 

S pálením čarodějnic je také bohužel dost často spojeno pálení pneumatik. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných chemických látek včetně benzínu nebo nafty, také pálení pneumatik je zákonem přísně zakázáno a sankce mohou v tomto případě dosáhnout až do výše 150 000,- Kč. „Pamatujte, že kus té zlé „čarodějnice" je v každém z nás a každičký může při troše neopatrnosti způsobit velké neštěstí sobě i druhým," dodal ještě Ladislav Holomčík. Proto všichni usilujme o to, aby se pálení ohňů jako ochrana před „zlou mocí čarodějnic" nezměnilo v pravý opak.

Čarodějnické reje na Kolínsku

Zajděte na čarodějnický rej Pálení ohňů každoročně pořádají na vsích sbory dobrovolných hasičů nebo místní sportovci. Kam lze tedy zajít? V Kostelci se čarodějnice slétnou v pivováru už v 13.00 hodin. V Kolíně je čeká sraz v 16.30 hodin v zahradě restaurace Na Rychtě. Od pěti hodin se budou pálit ohně také v Býchorech na fotbalovém hřišti nebo v Českém Brodě na hřišti Na Vyhlídce. Čarodějnice přiletí na dobřichovskou Pičhoru nebo na hřiště v Dobrém Poli, kde je připravený i hudební program. Průvod je naplánovaný do lomu v Doubravčicích. Čarodějnici upálí také v Kouřimi, v Liblicích, Němčicích, Ohařích nebo na Pašince. Hasičské čarodějnice jsou přichystané v Plaňanech u rybníka. Více tipů na pálení ohňů a slety čarodějnic na celém Kolínsku naleznete na straně 6.