Dalšími nominovanými na ocenění byla překladatelka Olena Kobyschchan, u které veřejnost ocenila její nezištné zapojení do místního dění, a Jiří Mazuch za významné přispění k bezpečnému užívání budov v Kolíně.

V průběhu zasedání bilaterální poroty z rukou předsedy redakční rady všeobecné městské encyklopedie Kolínské pojmy Aleše Zahajského převzal při příležitosti významného životního jubilea laureát z roku 2003 Ivan Ivančo soupravu čtyř encyklopedických dílů, kde je uveden pod samostatným heslem.

Na závěr se s tímto výkonným ředitelem Ústředního automotoklubu a tajemníkem prezidenta Ústředního automotoklubu ČR někteří gratulanti vyfotografovali pod obrazovým dohledem arcivévodkyně Marie Terezie.