Co se ale mění, jsou pravidla udělování ocenění. Jsou nově volnější, nezabývají se už kategoriemi ani časovým obdobím.

Kandidáty na nové ocenění je možné navrhovat do konce března, a to prostřednictvím formuláře, který je na webu města. Nominace se pak přijímají elektronicky na adrese e-podatelna@cesbrod.cz i v tištěné podobě na podatelně radnice, v knihovně, v informačním centru, v kulturním domě Svět a domově Anna.

Každý může podat pouze jednu nominaci. Po 1. dubnu pak kulturní komise rozhodne o návrhu vhodných kandidátů a předloží jej městské radě. Ocenění se pak bude předávat jako vždy na veřejném slavnostním setkání.