Do pomoci seniorům, kteří mají zájem o podání injekce a nemají nikoho z rodiny, kdo by jim objednání zajistil, se zapojují města i obce. Senioři mají možnost obrátit se přímo na starosty, na pracovnice pečovatelské služby, odborů sociálních věcí či na krizové linky.

Takovou má už od jara například Kolín, nyní se její služby samozřejmě rozrůstají o pomoc při očkování. „Nabízíme součinnost, jsme v každodenní komunikaci s vedením nemocnice. Nabízíme využití nouzové linky s číslem 721 952 438. Rádi poskytneme rady, návod, zkrátka, co bude v našich silách,“ shrnul starosta Michael Kašpar.

„Myslím, že je to nefér vůči seniorům 80+ K online objednání často ani nemají technické vybavení, chytrý telefon. Budeme se snažit pomoct,“ řekl. „Než začne počet nakažených klesat, dodržujme, prosím, všechna opatření. Jsou dlouhá, otravná, mají dopady psychické, na mnohé i finanční, ale dodržujme je, je to jediná šance, jak pomoci přehlcenému systému, svému okolí, svým rodinám,“ nabádá kolínský starosta.

Linka pomoci a sociálního poradenství je k dispozici pondělí až čtvrtek 8 – 15 hodin a v pátek 8 – 13 hodin. „Prosíme všechny, pokud víte o někom ve svém okolí, pro koho je registrace přes internet na očkování problém, nabídněte pomoc nebo mu řekněte o nabídce města,“ žádá dále radnice.

V Pečkách se mohou senioři obrátit o pomoc na sekretariát radnice (321 785 051 ), obrací se i přímo na vedení města. „Hodně mi lidé volali,“ potvrdila místostarostka Iveta Minaříková s tím, že město by rádo zřídilo také očkovací centru, ale to je zatím jen přání. „Nicméně myslím, že nyní není v našem městě nikdo, o koho by nebylo postaráno,“ shrnula místostarostka.

O zřízení očkovacího centra se aktuálně jedná v Českém Brodě. „Překvapilo nás, že na rozdíl od prvotního stanovení testovacích míst na koronavirus, se v případě očkovací strategie Středočeského kraje s Českým Brodem nepočítalo,“ uvedl starosta Jakub Nekolný. Proto se město na kraj obrátilo a nabídlo městskou strategii k očkování.

„Město je v ní připraveno zřídit očkovací centrum v areálu nemocnice se všemi požadovanými parametry, jako jsou dva samostatné vchody, čekárna či sociální zařízení. Jednáme i se subjekty působícími v areálu nemocnice o zajištění potřebného personálu a i tato jednání se vyvíjejí dobře. Kraj naší aktivitu uvítal a přislíbil zařazení do krajských očkovacích center. Spuštění očkovacího centra v našem městě je pak plánované na přelomu března a dubna,“ informoval starosta.

V této chvíli se obyvatelé města mohou o pomoc s registrací na očkování obracet na odbor sociálních věcí (313 036 102). „Aktuálně řešíme dopravu našich seniorů do stávajících očkovacích center včetně Prahy prostřednictvím seniortaxi,“ dodal místostarosta Tomáš Klinecký.

V Kouřimi už mají databázi seniorů se zájmem o očkování. „Naši praktičtí lékaři si zažádali, aby mohli očkovat. Zda to bude možné, budeme vědět první týden v únoru. Pak bychom naše zájemce z řad seniorů zaregistrovali naráz u nich. Pokud by to nešlo, udělá město všem rezervaci na očkování v očkovacím centru,“ uvedla starostka Zuzana Chmelová.

Ve zmíněným Cerhenicích se senioři mohou obracet na starostu (605 283 808) nebo místostarostku Lenku Mlynářovou (605 246 275), pro zajištění dopravy na vedoucí centra sociálních služeb Kateřinu Losovou (723 444 805).