Chystá se bohatější tržiště, spousta dobrot, výtvarných a řemeslných dílen nejen pro děti, vystoupení několika kapel a hudební představení s divadelními dílnami.

Akce by měla být zaměřená na poznávání obce a jejich obyvatel, sousedské potkávání všech generací i připomenutí významných historických etap Doubravčic. Nechť tedy příchozí neváhají opět přijít v historickém kostýmu.

Času není mnoho, proto obec prosí zájemce, kteří mají co nabídnout (své domácí výtvory, kulinářské výrobky, organizaci dílničky, soutěže, hry či jiné aktivity), nebo by se rádi zapojili například organizačně, aby kontaktovali úřad na mailu mistostarosta@doubravcice.cz.

Vítány jsou rovněž tipy na někoho, kdo se věnuje některému ze starých tradičních řemesel, jež by mohl v rámci jarmarku předvést, například na košíkáře či dráteníka.