Začali jsme návštěvou kynologického cvičiště v Borkách, kde nám psovodi ukázali, jak probíhá výcvik psů. Pak jsme tvořili a tvořili a vytvořili nespočet krásných obrázků, kterými jsme vyzdobili stěny a okna u vchodu naší školy. Tuto venkovní výstavku jsme nazvali „ Zvířátka z celého světa". Akci jsme zakončili zvířátkovým odpolednem. Každá paní vychovatelka měla pro své oddělení připravený program. V tělocvičně se soutěžilo, v jedné třídě se linula píseň o zvířátkách, v druhé třídě byly slyšet básničky, hádanky, pohádky, v dalších třídách se hrály hry a vyráběla různá zvířátka. Prostě prima den.

Iva Lokajová