Bez oficiálního projevu, ale zato k dispozici k jakémukoliv povídání, byl přítomen místostarosta Michal Najbrt. K tomu všemu vyhrávala kapela Studio Kolín vedená Karlem Hamrem se zpěvačkou Evou Náhlovskou, takže si senioři zakoupili občerstvení a nejenom, že se zaposlouchali do starších i novějších šlágrů, ale někteří to nevydrželi a rovnou se pustili do tance.

Končilo se o jedné po poledni, kdo měl kultury ještě málo, mohl od čtrnácté hodiny ještě stihnout promítání filmu Šťastný nový rok v místním Kině 99. Na obě akce byl samozřejmě vstup zdarma, podmínkou vstupu bylo jen prokázání bezinfekčnosti ohledně koronaviru.