Ve Velkém Oseku by se měl začít stavět Národní bruslařský stadion. Bruslaři mají možnost si ho postavit sami. Zastupitelstvo obce Velký Osek pomohlo nastartovat projekt odhlasováním a založením akciové společnosti. Na otázky Deníku odpovídal Vladimír Bartoš, který se společně se svojí manželkou Jitkou stal hybnou silou projektu.

Jak se zrodila myšlenka pokusit se vybudovat ve Velkém Oseku Národní bruslařský stadion?
Myšlenka zřídit nějaký sportovní areál v Oseku vznikla už v roce 1994 v hlavě místního starosty Jiřího Otty. Chtěl zbudovat nějaký sportovní areál. Protože je tady sportem číslo jedna fotbal, nabízel původně areál fotbalovému svazu. Ale nikdo neměl zájem. V Oseku bylo dvanáct hektarů plochy vyňatých z půdního fondu a hledalo se pro ně uplatnění.

Jakým způsobem se ta myšlenka vyvíjela až do tohoto typu areálu?
Protože nikdo nestál o fotbalový areál, pan starosta se rozhodl po úspěchu Martiny Sáblíkové na olympiádě ji oslovit.

Proč zrovna Martina Sáblíková?
Její úspěch na olympiádě překvapil, navíc se medializovaly podmínky, v jakých se připravovala. Proto se rozhodl oslovit jejího trenéra Petra Nováka.

Jakým způsobem ho oslovil?
Poslal mail, ve kterém nabízel možnost realizovat stadion s rychlobruslařskou dráhou.

Jak to dopadlo?
Petr Novák toho má strašně moc. A protože obdobných nabídek mu přišlo velké množství a nikdy z nich nic nebylo, nezabýval se jí.

Co bylo impulsem k oživení myšlenky a k posunutí celého plánu?
Náhodně jsme se potkali s Petrem Novákem a Martinou Sáblíkovou letos v létě na dovolené. S Petrem jsme se znali z dřívější doby a přátelství jsme tam oživili. Ale to není příliš důležité. Podstatnější bylo, že moje manželka Jitka zjistila, že osecký starosta oslovil Petra Nováka a že se spolupráce nerealizovala. Začali jsme přemýšlet, že bychom je mohli dát dohromady a začít zamýšlený projekt realizovat. Martině je radost pomáhat, je to strašně skromná holka. Navíc se mohu spolehnout, že co řeknou, to platí.

Jak vypadal další krok?
Zajel jsem za Petrem Novákem, projekt představil a zeptal jsem se, zdali mám oseckého starostu oslovit. To bylo 15. července letošního roku.

Jaký byl další postup?
Dohodli jsme se, že do toho půjdeme. S mým vstupem se projekt dal do pohybu. Petr Novák s Martinou Sáblíkovou mi dali pověření za ně jednat a starosta, když viděl zájem, začal na tom pracovat a dospělo to k této pracovní studii. Koncem prosince má být hotová základní studie, na základě které se dá žádat o dotaci. Ale my zatím žádat o dotaci nechceme.

Jak to tedy chcete financovat?
Chceme postavit národní stadion jako Národní divadlo, proto Národní bruslařský stadion. Stoprocentní akcionář bude obec, tzn. stát. NowiS Team bude areál provozovat. Budovy budou majetkem obce. Důležité je, že nechceme dělat sbírku, my těm lidem nabídneme protislužbu – permanentky. Nabízíme, že když nám podepíší smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se zaváží, že nám do čtrnácti dní po kolaudaci haly dají deset tisíc a za to obdrží klubovou kartu, která je bude opravňovat bruslit na stadionu 50 hodin ročně po dobu pěti let. To znamená čtyřicet korun na hodinu.

Kde vezmete ale peníze na to, abyste areál postavili?
Zastupitelstvo Velkého Oseka souhlasilo se založením akciové společnosti Velkoosecká sportovní, která si vezme úvěr na stavbu. Odhad činí 500 milionů. Peníze z klubových karet pak budou použity na umořování úvěru.

Jakou máte jistotu, že bude takový zájem lidí a že se skutečně prodá potřebné množství klubových karet?
Starosta říká, že prodává „pouze“ padesát tisíc permanentek. Koncem března bude jejich předprodej permanentek končit, uvidíme, jestli se prodá celé množství. Zájem lidí je – sledge hokejisté, krasobruslařská škola René Novotného a Radky Kovaříkové, volají soukromé osoby i organizace. Chceme bruslení nabídnout i školám, třeba v rámci protidrogových programů.

Jaké se plánuje vybavení haly?
Celý areál bude chlazený. Uvnitř budou dvě ledové hokejové plochy, kolem rychlobruslařský ovál. Přenosné ochozy a tribuny umožní variabilně využívat prostor k různým akcím.

Jaká bude kapacita haly?
Zatím čtyři a půl tisíce diváků. Je to kvůli pořádání světových pohárů, předpokládáme, že by se tu konaly. Nabídneme i prostory pro pořádání mezinárodních soustředění apod.

Kdo bude financovat provoz haly pokud se podaří vše zrealizovat?
Předpokládáme, že provoz bude stát 15 až 20 milionů ročně. Jestliže tam přijde osm set lidí denně, budeme tam mít lukrativní reklamní plochu. Určitě z padesáti procent nám náklady pokryje reklama, sponzoring. Zbytek návštěvnost, nájmy – budou tam restaurace, hotel a další z obchodních činností.

Kdy by měla výstavba začít a kdy končit?
Na podzim příštího roku by měla začít a přesně za rok by měla být hala hotova. Do budoucna plánujeme v okolí tři travnaté plochy, které by se vyhřívaly odpadním teplem z chlazení. Potom se dá prostor nabídnout kterémukoliv prvoligovému fotbalovému týmu na zimní trénink. Ale to už je další etapa.

Vladimír Bartoš

41 let
středoškolské vzdělání
ženatý
obchodník
dvě dcery