Příchozí děti se bavily na více jak čtyřiceti různých atrakcích, ať už od zábavných soutěží, jako chůze na chůdách, překonání prolézačky, vyšplhání po horolecké stěně, nebo si i prohloubily své znalosti, co se týká recyklace odpadu. Za splněné úkoly potom sbíraly razítka, za která mohly získat sladkou odměnu.

Akci pořádal Tábornický klub Oregon, výtěžek dobrovolného vstupného má podle Davida Ozierance, vedoucího Oregonu, pomoci činnosti v klubu.