V průběhu prací v úseku, který začíná zhruba tři sta metrů za mostem přes železniční trať směrem na Pňov, byly po odfrézování obrusné vrstvy zjištěny široké trhliny ve zbývajících asfaltových vrstvách na okraji pravé části komunikace.

„Provedená sonda potvrdila předpokládaný havarijní stav krajnice způsobený nevyhovujícím podložím, které nemá potřebnou únosnost. Z tohoto důvodu se zahájila sanace celé poškozené části vozovky, kde je potřeba odstranit neúnosné zeminy,“ uvedl Martin Buček z ŘSD.

Nezbytná sanace má pochopitelně vliv na harmonogram prací. „Z tohoto důvodu dojde k uvedení opravovaného úseku do provozu přibližně o čtrnáct dnů později. V současné době předpokládáme, že by stávající nepříjemné dopravní omezení v podobě kyvadlově řízené dopravy mělo být odstraněno nejpozději v průběhu soboty 19. července,“ doplnil Buček.