Stavba začne na konci zástavby Kolína a pokračuje až na začátek obce Tři Dvory. Celková délka opravovaného úseku je 1794 metrů. V rámci opravy bude probíhat frézování asfaltových vrstev vozovky, sanace obou okrajů silnice, očištění, spojovací postřiky mezi vrstvami. Po odfrézování pak přijde na řadu zalití příčných a podélných trhlin, případně také položení geomříží v místech, kde se asfaltové vrstvy rozpadly. A nakonec dostane silnice nový souvislý asfaltový povrch.

Náklady na opravu komunikace jsou zhruba 23,2 milionu korun a budou hrazeny z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. „Uzavírka v Kolíně začíná až za odbočkou k prodejně nábytku, takže se nedotkne dopravy v Třídvorské ulici přímo ve městě,“ upřesnil kolínský místostarosta Michal Najbrt.

Objízdné trasy jsou oddělené pro každý směr. „Jedna objížďka vede přes obce Ovčáry, Býchory a Konárovice, druhá začíná už v Týnci nad Labem tak, aby trasa nebyla obousměrná, zkrátka aby se všechna auta nepotkávala na jedné objížďce,“ vysvětlil místostarosta. Objízdná trasa ze směru od Týnec nad Labem na Kolín měří necelých 12 kilometrů, směrem od Kolína na Týnec musí řidiči počítat s cca 17 kilometry navíc.