Novodobé a zborcené části zdi směrem k ulici Prokopa Velikého dělníci vybourají a místo nich postaví novou, pevnou zeď na betonových základech. Po dobu výstavby budou zajištěny sloupové náhrobky proti poškození, na čemž se aktuálně začalo pracovat.

Hřbitov na jižním okraji města v části Malechov má rozlohu přibližně 1,4 hektaru a byl založen v roce 1898 jako v pořadí třetí českobrodský hřbitov. První byl u kostela sv. Gotharda na náměstí, druhý u kostela Nejsvětější Trojice, oba již zanikly. Kolumbárium bylo zřízeno v roce 1927, obřadní síň od architekta Jaroslava Kándla byla vybudována v roce 1962.

Ze zajímavých náhrobků na hřbitově najdeme třeba figurální náhrobek studenta Františka Tlapáka, jehož autorem je pražský sochař Rudolf Čermák. Na hřbitově jsou pohřbeni také architekti Antonín Balšánek nebo Jan Koula, po němž se jmenuje i jedna z významných českobrodských ulic a který byl nejen architektem, ale také muzejníkem, designérem, výtvarníkem - kreslířem, věnoval se organizaci výstav a etnografii.