Parkovací plochy budou vyznačeny červenobílou páskou a značkami. Naopak nebude možné parkovat ani vjíždět na travnatou plochu pod prodejnou Tesco směrem od kostela.

První etapa rekonstrukce je plánovaná na dva měsíce a bude se týkat ulice J. A. Komenského, která bude uzavřená v obou směrech, takže nebude možné využívat parkoviště u nádraží.

Po skončení první etapy bude město dělat celkovou rekonstrukci parkoviště za nádražím, která potrvá asi půl roku. Nadále proto budou k dispozici provizorní parkoviště.

V dalších etapách opravy průtahu pak bude provoz řízen vždy v jednom pruhu semafory.