Město má připravenou projektovou dokumentaci celkové rekonstrukce této ulice. Nechalo ji zpracovat do dohodě se Středočeským krajem, který je vlastníkem komunikace. Dokumentace zahrnuje rovněž část Komenského ulice, která je také krajská, část ulice Bedřicha Smetany, která je městská, a parkoviště u pavilonů E a F, jež také patří městu.

Opravit je potřeba všechno, tedy nejen vozovku, ale i vodovod, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, která zahrnuje i retenční nádrže a odvod vody do Šembery, veřejné osvětlení, přeložky sítí, zeleň, parkovací místa, chodníky, dopravní značení, městský mobiliář. Počítá se i s demolicí budovy bývalého družstva Disk, aby bylo možné rozšířit křižovatku. Na celou akci už je pravomocné stavební povolení.

Problém jsou však peníze. Jak připomněl místostarosta Tomáš Klinecký, kraj se stará o silnici, případně její nezbytné vybavení, ale o vše ostatní na povrchu i pod ním se stará město. „Investici budeme realizovat a financovat společně s krajem, avšak v dohodnutém poměru a podle stavebních objektů. Většina z nich se netýká silnice, proto půjdou výdaje za městem,“ sdělil místostarosta.

To znamená, že z celkových předpokládaných nákladů 210 milionů korun by mělo město hradit 155 milionů. Jde však o několik let staré nacenění, dnes bude cena znatelně vyšší. I právě proto, že jde o velmi drahou akci, je rozdělená do dvou etap. První zahrnuje úsek od zrcadla kolem Disku a část Komenského ulice k potravinám. Druhá etapa pak lokalitu od Disku k okraji města s částí ulice Bedřich Smetany.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

„Nejen kvůli stavu vozovky, ale i pro rozvoj celé lokality nad Žižkovou ulicí je tato akce naprosto klíčovou. Proto ji musíme zahájit i navzdory vysokým nákladům,“ podotkl místostarosta.

Pokud všechno dobře půjde, měla by první etapa rekonstrukce začít v příštím roce. Město nevylučuje, že si na financování bude brát úvěr.