Opravovat se bude část silnice dlouhá 4,1 kilometru mezi křižovatkou se silnicí I/2 a křižovatkou se silnicí III/3277 před obcí Libenice. „V současné době se na povrchu komunikace vyskytují podélně vyjeté koleje, rozvětvené praskliny, drobné výtluky a dochází ke korozi obrusné vrstvy,“ uvedl Martin Buček.

Oprava bude spočívat ve frézování stávajících vrstev a pokládce nového asfaltového povrchu. Součástí stavebních prací je oprava stávající kanalizace v prostoru mimoúrovňového křížení silnice I/38 se silnicí I/2. „Dále bude řešeno odvodnění komunikace, výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek a obnova vodorovného dopravního značení,“ popsal mluvčí společnosti.

Rekonstrukce bude náročná vzhledem k intenzivní dopravě. „V pracovní dny projede úsekem více než 14 tisíc vozidel, z nichž čtvrtinu tvoří těžká nákladní doprava,“ dodal Martin Buček.