V některých částech Kolínska omezení užívání vody z kohoutku už platí, jinde začne platit od 20. června.

Například v okolí Doubravčic mají omezení už od poloviny května. O jednom víkendu se udělaly odpočty vodoměrů a u některých nemovitostí se ukázaly vyšší spotřeby. Obec majitele domů kontaktovala a potvrdilo se dopouštění bazénů nebo zalévání zahrad.

„Prozatím jsme vše vyřešili domluvou, ale upozorňujeme, že veškeré další porušení budeme řešit ve spolupráci s odborem životního prostředí v Českém Brodě, který povede přestupkové řízení, a může udělit pokutu ve výši až 50 tisíc korun,“ uvedl starosta Jaroslav Prkno. Pro dopouštění bazénů obec doporučuje dovoz vody z nedalekých Štíhlic a na zalévání pak nádrže nebo sudy na vodu se svodem dešťovky ze střech.

Pro další místa vyzvala společnost Energie AG Kolín k vyhlášení dočasného omezení užívání pitné vody od 20. června, platit by mělo do 20. září. To se týká například Peček. I tam bude možné vodu z vodovodu používat pouze pro pitné a hygienické účely. Zapovězeno bude kromě zalévání a napouštění bazénů třeba také dopuštění vlastních zdrojů vody, ať už jsou to studny nebo dešťové akumulace.

„Pitnou vodu máme z vlastního zdroje z prameniště Tatce. Pramen je dostatečně vydatný, ale abychom splnili limity kvality pitné vody, musíme vlastní vodu mísit s pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kolín. Na tomto vodním zdroji je hlavně kvůli nedostatku srážek zaznamenán pokles vydatnosti prameniště,“ řekla starostka Alena Švejnohová s tím, že město na zlepšení situace pracujeme.

Má už zpracovaný projekt a nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele vodohospodářské infrastruktury, která posílí nezávislost města na skupinovém vodovodu a zároveň zvýší kvalitu pitné vody pro Pečky a Velké Chvalovice.

Další zdroje vody hledá také Český Brod. Aktuálně se pracuje na vybudování dvou vodních zdrojů a jejich napojení na veřejný vodovod města. Vodojem Na Vrabčici dostal druhou komoru, což umožní odběr většího množství vody.

Kolín připravuje revitalizaci dvou vrtů na prameništi Tři Dvory, dříve se používaly, takže by práce na jejich obnovení neměly trvat dlouho. Příští rok chce město vybudovat tři úplně nové vrty.