Každý účastník získal startovní balíček, a na jedinečná trička, poskytla velký finanční dar samotná obec Oleška. „Díky obci jsme mohli nechat vyrobit trička právě k výročí této akce. Na tričkách byly obrázky od olešeckého rodáka a malíře J. Filípka a návrh nového znaku Olešky,“ doplnila Libuše Zoubková.

Děti se zúčastnily celkem deseti disciplín: jízda na kole, skok v pytli, vrh koulí, běh přes překážky, skok do dálky, lukostřelba, běh sprint, hod oštěpem, střelba ze vzduchovky a vytrvalostní běh.

„Disciplíny byly rozmístěny po celé návsi až k rybníku. Na návsi měl své místo také stánek BESIP, kde si děti vyzkoušely své znalosti o bezpečnosti silničního provozu, odtud si také odnesly menší odměny. Poté byly připraveny volné disciplíny ve stylu opičí dráhy, kde každé zúčastněné dítko dostalo odměnu, a také všechny děti dostaly zmrzlinu,“ popsala nabitý program Zoubková.

Soutěž doplnila zábava

Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z Kostelce nad Černými lesy uspořádali pořadatelé velkou pěnovou party, z které byly děti velmi nadšené. Odpoledne už se soutěžilo o další medaile na fotbalovém hřišti pod vedením pana Vančury.

Nechybělo ani spoustu zábavy. „Odpolední program pokračoval na návsi, kde si děti i dospělí mohli nechat namalovat obrázek na obličej a zúčastnit se soutěží o největšího jedlíka, pijáka a pákaře. Děti byly rozděleny do tři kategorií a dospělí na muže a ženy. Vítězové si odnesli slané, sladké i tekuté odměny. Poslední v našem nabitém programu byla diskotéka pro děti, která měla úspěch stejně jako vloni,“ potvrdila Libuše Zoubková.

„Velké poděkovaní patří obci Oleška, která nám organizačně a především finančně velmi pomohla, panu Procházkovi za celodenní pomoc a paní Rottové za celodenní občerstvení v podobě jídla a pití a za prostory. Zvláštní poděkování si zaslouží pana Konopka, který složil a nazpíval písničku o Olešce a dětském dni. Dále děkujeme všem sponzorům za peněžní i věcné dary, právě díky sponzorům můžeme dětský den pořádat. Také děkujeme všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se akce účastní a těší je, tak jako nás dětská radost. Díky tomu víme, že tato akce má smysl,“ uvedla Libuše Zoubková na závěr.