Následovat bude ještě parkoviště přímo před poliklinikou. Do konce prázdnin by mělo být hotovo. „Zatím jde všechno bez problémů, takže předpokládám, že termín bude dodržen,“ shrnul místostarosta Michal Najbrt.

Úpravy prostoru by měly hodně změnit jeho celkový ráz. Bude nová dlažba a osvětlení, místo betonových stěn v okolí polikliniky se už budují nové kamenné. Úprav se dočká i zeleň. A také rampy.

Nyní musí vozíčkáři a matky s kočárky z jedněch schodů dolů z polikliniky případně s užitím šikmé rampy, aby se pak pomocí další rampy dostali do druhých schodů, které vedou k lékárně.

Nová rampa bude od východu z polikliniky až k lékárně. Rekonstruovat se bude i stávající rampa u lékárny. „K dispozici pak tedy budou dvě rampy, jedna z polikliniky do lékárny, další bude nástupní z prostoru před budovou,“ podotkl Najbrt.

Do budoucna se bude pracovat ještě na interiérech objektu. „Zhruba v září nás čeká kontrola ze strany hasičů, takže z ní parně nějaké úpravy vyplynou, a pak se chystáme celkově na interiér. Víme, že prostor uvnitř už přece jen má něco odžito,“ uvedl místostarosta.