Mezi městem, farností a regionálním muzeem se uskutečnila již řada koordinačních schůzek. Zatím je koncept takový, že pokladna pro vstup do areálu kostela bude v muzeu v Červinkovském domě. „Mít dvě pokladny vedle sebe – jednu v muzeu a jedno ve Staré škole – je zbytečné. Navíc by to znamenalo dalšího člověka navíc,“ poznamenal starosta.

Pracuje se také na tom, aby byl zajištěný úklid buď úklidovou službu nebo uklízečkou z úřadu. Město bude zajišťovat i správce areálu, který se bude starat o provoz, o zabezpečovací systém či sekání trávy. O vinohrad, bylinkové záhonky, stromy na parkánech se bude starat odbor životního prostředí.

Muzeum by mělo zajišťovat průvodcovskou službu. K dispozici by měli být dva průvodci – jeden ve Staré škole, druhý pro zvonici a kostnici. Školy by navíc měl mít možnost objednat si lektora. Pro nově přístupný areál vznikne i nový web, nebude chybět hra s rozšířenou realitou či pracovní listy.

Řeší se i otevřené zádveří chrámu, které by mělo dát možnost nahlédnout dovnitř i mimo otevírací dobu, což zajistí kovaná mříž.