„Při tvorbě symbolů obce vycházeli z varianty takzvaného mluvícího znamení. Figura loveckého psa ohaře odpovídá historickým pramenům o vzniku názvu obce. Z atributů svatého Jana Nepomuckého, kterému je zasvěcen místní kostel, byly vybrány hvězdy. ípová ratolest symbolizuje památné lípy na hřbitově,“ přiblížila starostka Ohař Viera Obešlová. Barva štítu prý bude předmětem diskuze. Zelená charakterizuje zemědělský ráz kraje. Modrá je zase logickou připomínkou rybníkářského kraje ve středověku.
Obecní úřad připraví hlasovací lístky, aby se všichni, kteří budou mít zájem, mohli vyjádřit a některý z těchto návrhů „popostrčit“ víc dopředu, popřípadě poupravit. Tím pomohou zastupitelům vybrat a rozhodnout správně.