„Vodojem ze 70. let byl technicky zastaralý, již netěsnil, protékal plášť,“ popsal starosta Pavel Drahovzal.

Jak vysvětlil výrobní ředitel Vodosu Kolín Luboš Haken, tyto netěsnosti přinášely potíže při provozování vodovodního systému pro tuto obec. Oprava byla neodkladná i z dalšího důvodu. „S příchodem teplého počasí by již provozovatel Vodos Kolín nemohl dodávat takové množství vody, které jeho odběratelé požadují,“ uvedl Luboš Haken.

Oprava probíhala za plného provozu vodojemu a celého vodovodního systému. Prováděl ji Vodos Kolín, stejně jako náhradní zásobování pitnou vodou. „To muselo být zajištěno až do vyhodnocení úplného rozboru kvality pitné vody, kdy voda ve vodovodním systému mohla být opět prohlášena za vodu pitnou. Po dobu celé akce se podařilo dodávat do všech domácností a zařízení vodu nepitnou,“ dodal Luboš Haken.

To obyvatelé velmi ocenili. „Během opravy bylo možné vodu z kohoutku používat na mytí a splachování, takže pokud jsme si došli k cisterně odhadem pro dva kbelíky po 10 litrech denně, stačilo to,“ popsal Pavel Drahovzal. „Ale samozřejmě díkybohu za to, že už nám vše funguje a cisterny už nepotřebujeme,“ dodal. Doplnil také, že oprava probíhala za přísných desinfekčních opaření.

„Obnova těsnosti pláště vodojemu byla provedena tmelem se skelným vláknem a zajištěna několika vrstvami nátěru, který je schválen atestem pro styk s pitnou vodou. Tímto odběratelé nemusí mít obavy, že by jim byla dodávána pitná voda, která by mohla ohrozit jejich zdraví,“ připomněl Luboš Haken s tím, že dokumenty pracovních postupů a použitých materiálů byly schváleny krajskou hygienickou stanicí, která vydala stanovisko, jímž se dodavatel prací řídil.

„Rád bych poděkoval za shovívavost odběratelům, kteří byli touto obnovou omezeni při dodávkách pitné vody pro své domácnosti. Taktéž vlastníku vodovodního systému Obci Velký Osek, který financoval celou akci ze svých prostředků na obnovu vodohospodářského zařízení,“ uzavřel ředitel Vodosu.