Práce na opravě silnice, která po tom už notně volala, začaly o prázdninách. V první etapě byla komunikace uzavřená od tzv. křižovatky U Ruky do Pučer. Výsledkem toho bylo, že si lidé mířící od Kolína k silnici I/2 (Kutná Hora – Praha) celkem logicky zkracovali cestu přes Chotouchov. To znamenalo najet navíc kilometr a půl. Kdyby užili oficiální objížďku, najeli by 21 kilometrů.

Teď se situace otočila. Práce na rekonstrukci pokročily a posunula se i uzavírka. Aktuálně je uzavřený úsek z Pučer do Kořenic. „Jezdily přes nás i kamiony, do zákazu a nikoho to netrápilo. Teď jsme pro změnu odříznutí od světa," stěžují si v Chotouchově.

Například do zaměstnání nebo s dětmi do školy do Kolína musí najíždět dvojnásobek kilometrů po objížďce přes Suchdol a Červené Pečky, tedy vynaložit i dvojnásobek peněz. Projet uzavřený úsek znamená riskovat pokutu.

Situaci zhoršuje fakt, že se nejedná o uzavírku na čtrnáct dní. Silnice by se měla znovu otevřít až v polovině listopadu.

K hlasům z Chotouchova se přidávají také hlasy ze sousedních Pučer. Podobně odříznutá zůstala také tamní čerpací stanice. Nepřijedou zákazníci, nedostane se k ní zásobování, na vyhození budou zásoby zboží, stanice totiž fungovala zároveň jako večerka s non stop provozem.

„A také máme zaměstnance. Na pracák mi je na dva měsíce nevezmou," připomíná jednatel provozující společnosti Oldřich Boček. „Nikde nemáte dovolání. Stále se hovořilo o tom, že tu budou semafory a bude se jezdit jedním pruhem a teď tohle," stěžuje si podnikatel.

„Člověk ani nemůže do vlastního objektu," dodává s tím, že byl nucen omezit otevírací dobu čerpací stanice. Propad na tržbách odhaduje nejméně na jeden a půl milionu za měsíc.

Podle Petra Holana, vedoucího technicko – správního úseku – oblast Kutná Hora Krajské správy a údržby silnic, bohužel navržené a stávající dostupné technologické postupy Správě a údržbě silnic i prováděcí firmě neumožňují jiné řešení než úplnou uzavírku opravovaného úseku.

„Musíme si uvědomit, že rekonstrukce silnice II/125 je rozdělena na několik částí, ve kterých jsou projektantem navrženy různé způsoby oprav," říká také Milan Štěrba, ředitel společnosti Silmex, jež opravu komunikace provádí.

Celá stavba je rozdělena do tří etap. První etapa je již hotová, na druhé se nyní pracuje a třetí etapa (od křižovatky v Kořenicích po začátek obce Kbílek) bude podle Petra Holana uskutečněna s ohledem na postup prací druhé etapy a klimatické podmínky. Možné je, že bude přesunuta do příštího roku.

„V druhé etapě bude SŽDC provádět obnovu železničního přejezdu tak, aby se maximálně využila uzavírka a nemusel být znovu omezován provoz na této komunikaci. Veškerá dopravní opatření byla předběžně projednávána a hledalo se nejschůdnější řešení tak, aby bylo omezení pro místní i tranzitní dopravu co nejmenší a zároveň bylo možné stavbu realizovat v souladu s technickými podmínkami a českými státními normami," doplnil Petr Holan.

Přístup a obnovení provozu čerpací stanice pohonných hmot v Pučerech je podle jeho slov v jednání zejména z legislativní strany. „Nemohu mluvit za autora dopravně inženýrského opatření, ale o kyvadlové dopravě jedním pruhem se od prvopočátku z výše uvedených důvodu ze strany zhotovitele nejednalo," říká Petr Holan.

Technologické postupy jsou podle jeho slov navržené projektantem na základě diagnostiky vozovky (zátěžové zkoušky, vývrty podloží), která určuje, jakou skladbu vozovkového souvrství je nutno navrhnou tak, aby vyhovovala dané kategorii silnice, v tomto případě se jedná o silnici II. třídy.

„Je zde navržena obnova živičných vrstev, recyklace za studena, tj. zkvalitnění podkladních vrstev do hloubky cca 18 cm, a místy i hloubková sanace s provápněním, samozřejmě stržení krajnic, pročištění příkopů, obnova vodorovného dopravního značení apod. Všechny tyto technologie se nacházejí ve zmiňované II. etapě a z šířkového uspořádání i technologického postupu nelze provádět po polovinách i s ohledem na bezpečnost případného provozu, který by byl zachován, a stavby jako takové," vysvětluje dále Petr Holan.

„Odbor dopravy v Kolíně povoloval uzavírku po jednotlivých etapách," připomněl Petr Holan s tím, že třetí etapa bude stanovena. „Nejedná se tudíž o prodloužení uzavírky jako takové," dodal s tím, že Krajská správa a údržba silnic je ráda, že se rekonstrukce této silnice dostala do realizace v letošním roce v rámci dotačního titulu.

Rekonstrukce silnice obsahuje různé způsoby oprav
Na možnosti, jak obyvatelům okolí usnadnit život během uzavírky silnice, i na technologické postupy prací jsme se zeptali také firmy Silmex, jež stavbu provádí. Odpověděl nám ředitel společnosti Milan Štěrba.

Je možné, aby obyvatelé obce Chotouchov mohli projíždět směrem na Kolín? Tzn. umožnit místním průjezd krátkým úsekem uzavírky tak, aby nemuseli denně užívat velice dlouhou objízdnou trasu, a tento malý úsek v okolí železničního přejezdu např. uzavřít až na nezbytně nutnou dobu, kdy se bude pracovat přímo na něm?
Bohužel to možné není. Musíme si uvědomit, že rekonstrukce silnice II/125 je rozdělena na několik částí, ve kterých jsou projektantem navrženy různé způsoby oprav. K výměně živičných vrstev spočívající v odfrézování stávajícího a pokládce nového živičného souvrství se v některých úsecích přidá ještě studená recyklace podkladních vrstev s přidáním cementové a asfaltové složky nebo vápenná stabilizace stavební pláně, které předchází kompletní odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky, což zapříčiní úplnou neprůjezdnost daným úsekem. A právě ve druhé etapě rekonstrukce komunikace II/125 jsou navrženy všechny způsoby oprav, z nichž studená recyklace konstrukčních vrstev a vápenná stabilizace stavební pláně vyžadují technologické přestávky, ve kterých dané lokality vylučují jakékoliv zatížení. Ve 38. týdnu navíc provede firma Správa železniční dopravní cesty opravu železničního přejezdu ČD včetně výměny kolejového svršku, což bylo právě koordinováno s opravou silnice.

Je možné umožnit vjezd k čerpací stanici v obci Pučery?
V současné době se zhotovitel snaží učinit právní a správní kroky k tomu, aby to možné bylo, abychom vyšli obyvatelům vstříc, i když původně se s tím nepočítalo.

Proč nebyly použity takové technologické postupy, jež umožňují opravu komunikace po jízdních pruzích tak, že není nutné komunikaci uzavírat kompletně?
Právě s ohledem na výše popsaný postup prací (hloubková studená recyklace konstrukčních vrstev a vápenná stabilizace stavební pláně) nejsou v současné době známy technologie, které by to umožňovaly. Pokud by se jednalo pouze o výměnu obrusné vrstvy, potom by bylo možné provádět opravu při zachování provozu v jednom jízdním pruhu. A navíc vzhledem k opravě přejezdu ČD to opravdu možné není. Šířkové poměry stávající komunikace vyžadují její kompletní uzavření.

Odbor dopravy v Kolíně povoloval vaši žádost o prodloužení doby uzavírky. Proč k prodloužení termínu došlo?
Silmex s.r.o., jako generální dodavatel stavby, žádal o úplnou uzavírku silnice II/125 rozdělenou do tří etap, z nichž uzavírka první etapy je skončena, uzavírka druhé etapy právě probíhá a uzavírka třetí etapy je v současné době ve fázi příprav. Vzhledem k etapizaci uzavírek nelze tudíž v žádném případě mluvit o prodlužování doby uzavírky, ale o plánovaném postupu prací.

Obyvatelé poukazují na pomalý postup prací. Přisuzují to faktu, že na staveništi nezřídka v běžných denních hodinách nevidí ani techniku, ani pracovníky. Čím je to způsobeno?
Postup prací probíhá dle schváleného harmonogramu prací a technologických postupů, které zahrnují i nutné technologické přestávky.

Chtěli bychom, i prostřednictvím Kolínského deníku, tímto požádat občany, kterých se rekonstrukce silnice II/125 bezprostředně týká, o trpělivost, pochopení a shovívavost po dobu trvání stavebních prací. Velmi se jim za způsobené obtíže a problémy omlouváme.