Z Kolína se tento náklad, jehož převoz zajišťovaný specializovanou firmou je plánovaný týdny dopředu, vydá do teplárny ve městě Ciechanów; zhruba 80 kilometrů severozápadně od Varšavy. Pro osobní auto to představuje vzdálenost od Kolína 650 kilometrů; transport, který má s ohledem na výšku a šířku nákladu určenou jinou trasu, najede o nějakých 200 až 300 kilometrů více. Většinu cesty absolvuje v noci, přičemž doprovod bude zajišťovat, aby se s nadměrným nákladem nestřetla protijedoucí auta.

Zakázku kolínská firma získala díky kontaktům s výrobcem turbín, kdy se hledal vhodný dodavatel kotle pro zajištění páry. Pro polského odběratele vyrobili v Kolíně utilizační kotel s předtopeništěm na dřevní štěpku, odkud jsou do kotle vyrábějícího páru pro turbínu přiváděny spaliny; ekonomizérem se v tomto případě rozumí dodatečný výměník, který předehřívá používanou vodu. „V Polsku a Pobaltí je tento typ kotlů poměrně rozšířený a hodně žádaný,“ řekl Deníku jednatel Šprysl.