Atmosféry a hodnoty Zálabské skály jsou si vědomi členové spolku Zálabská skála, kteří se do revitalizace uskutečněné městem výrazně zapojili. Došlo tak k citelným zásahům, jakými byly třeba revitalizace zeleně, oprava terasových kamenných zídek, obnova pěšin, instalace vhodného mobiliáře. Zkrátka takové úpravy, které nenaruší, ale naopak podpoří genius loci místa, kde jako by se zastavil čas.