Společně pak žáci vytvořili tříkrálový pochod a v každém oddělení na své základní škole zazpívali tradiční tříkrálovou písničku.

Velké finále letošního takzvaného „vinšování do nového roku“ zakončili v ředitelně. Zde za zpívání dostali od paní ředitelky Ivy Lokajové i sladkou odměnu.

„Naši družinoví králové přejí všem zdraví, štěstí a hodně lásky v roce 2019,“ dodává vedoucí vychovatelka Dáša Dusová.