Letní sezónu uzavřou ve skanzenu dožínky, které se uskuteční 18. srpna a připraven je průvod s dožínkovým věncem, sečení obilí, výstava a ukázka práce strojů pro sečení obilí a přípravu půdy, pod názvem merenda a rozpek se návštěvníci dozvědí něco o lidové stravě při práci, bude se péct chleba, přijede kovář, švec nebo třeba také likérník.

Poté už přijde na řadu podzimní národopisný pořad, a to 21. října Svatohavelské posvícení, a poté vyhlášené adventní pořady. Letos to bude Svatomikulášská obchůzka (2. prosince) a Stříbrná adventní neděle (16. prosince).