Na Medvědí louce u školní sportovní haly vyrostla stanoviště, u kterých se návštěvníci mohli seznámit se stavebními řemesly. Řadu jednodušších řemeslných činností si i mohli vyzkoušet pod vedením učitelů odborného výcviku a žáků školy.

Zpestřením celé akce byl doprovodný program v podobě soutěží zaměřených na zručnost jako například jízda se zednickým kolečkem přes překážky, chůze na štaflích, skládání zámkové dlažby, poznávání stavebních materiálů apod. A ne pro všechny příchozí to bylo úplně jednoduché. „Máčení, stříkání, štětka, štětec, váleček…,“ opakovala si například u stánku malířů děvčata ze základní školy, když mířila ke stanovišti, kde se kontrolovaly správnosti odpovědí na otázky z ostatních stanovišť.

Akce se také zúčastnily odborné firmy, které dlouhodobě se 'stavebkou' spolupracují. Odměnou organizátorům bylo slunné počasí a hojná účast z řad kolínských i mimokolínských škol i veřejnosti.

„Veletrh také navštívily děti z mateřské školy, jejichž zájem o řemesla všechny mile překvapil. Akce byla zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání a proběhla v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín děkuje všem, kteří na akci zavítali. Dík patří i firmám, které se také podílely na úspěšném průběhu akce,“ poznamenala zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku SOŠ a SOU stavebního Kolín Šárka Lindnerová.