Tři králové vyrazili obejít stavby ve skanzenu, u kterých vždy „vinšovali“ s tříkrálovou koledou. Návštěvníci si během čekání na koledu mohli zkrátit čas v připravených řemeslných dílnách či při povídání s rychtářem o novoročních zvycích a tradicích. Po poledni si mohli všichni zazpívat koledy spolu s hudebníkem Michaelem Pospíšilem.

Výrobu fanfrnochu, což je hudební nástroj, který se dřív používal při koledován během časů vánočních, představil dudák Miroslav Štechr.

Výjimečnou ukázkou potěšili manželé Limovi, kteří se specializují na zpracování historického textilu a lnu. U manželů Matějkových z Křivoklátu si zas mohl každý vyrobit tradičním způsobem oblíbený františek. A v dalších dílnách i voňavou purpuru či výrobky z drátů.